Hieronder kunt u de belangrijkste vragen terugvinden omtrent de cursus SCMO

 

1. Hoeveel bedraagt de kostprijs voor de cursus SCMO?

De kostprijs bedraagt 2700€ voor de volledige cursus. Dit is de prijs voor de 2 jaar samen, dus voor 13 modules + 2 herhalingsdagen + examen. In de prijs zijn een syllabus en 2 koffiepauzes per dag inbegrepen. Ook de opleiding Dynamic Taping is in de prijs inbegrepen.

Het eventueel opnieuw volgen van bepaalde modules is gratis, net als de jaarlijkse herhalingsdag voor afgestudeerden.

 

Let op: vanaf september 2019 bedraagt de kostprijs 3500€.

De cursus zal dan bestaan uit 16 modules i.p.v. 13, vandaar het prijsverschil.

De modules "Viscerale technieken" en "Advanced Workshop Kinesiologie" komen er dan bij. De workshop Dynamic Tape zal niet meer georganiseerd worden als afzonderlijke module buiten de cursus om, maar als vast onderdeel.

 

Belangrijk: 

Het terugbetalen van het voorschot (600€) kan t.e.m. 1 juni 2019, na deze datum worden de voorschotten niet meer terugbetaald.

Na het betalen van het inschrijvingsgeld (ten laatste op 25 juni 2019) en voor de start van de cursus, zal SCMO het inschrijvingsgeld terugbetalen, vermindert met  400€ administratiekosten.

Eens de cursus van start gegaan is, heeft SCMO het recht om, wegens organisatorische redenen, het inschrijvingsgeld of een gedeelte ervan niet terug te betalen.

Enkel bij betaling van het volledige bedrag (voorschot + resterende inschrijvingsgeld) heeft de cursist het recht om de opleiding te volgen. Bij een onvolledige betaling behoudt de organisatie zich het recht om de betrokkene niet toe te laten tot de cursus, ook niet voor één afzonderlijke dag. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

 

2. Kan er gebruik gemaakt worden van de opleidingscheques via de KMO-portefeuille?

We kiezen er voor om onze cursisten niet te belasten met alle administratie die nodig is om subsidies te kunnen verkrijgen. Daarom worden deze subsidies al meteen verrekend bij inschrijving en hoeft de cursist niets meer te doen.

Op die manier bedraagt de totale kostprijs van de cursus slechts 2700€ i.p.v. 3500€ (23% goedkoper dus!)

 

3. Kan er gespreid betaald worden?

Om de administratie zo eenvoudig mogelijk te houden, vragen we onze cursisten om het volledige bedrag in één keer over te maken.

Bij het vroegtijdig inschrijven en om zeker te zijn van deelname vragen we onze cursisten wel een voorschot te betalen van 600€.

Een drietal maanden voor de aanvang van de cursus vragen we onze cursisten om het resterende saldo te betalen.

De facuten (voorschot + saldo) worden samen opgemaakt en opgestuurd.

Mocht u uw factuur vroeger willen ontvangen (bijvoordbeeld voorschot betaald een jaar op voorhand), gelieve dit dan via mail te vragen.

 

4. Wat als ik een module niet kan volgen?

Indien u in de loop van de cursus één of meerdere modules gemist hebt, dan kan u deze modules op een andere datum opnieuw bijwonen met de andere groep.

Dit geheel kosteloos! U kan bovendien alle modules gratis opnieuw komen volgen.

 

5. Wie zijn de Erkende Therapeuten?

Erkende Therapeuten zijn cursisten die geslaagd zijn in het examen en jaarlijks één of meerdere gratis herhalingsdagen of minstens twee gratis modules hebben bijgewoond.

 

6. Wat zijn de voordelen om opgenomen te worden in de lijst van de Erkende Therapeuten?

Erkende Therapeuten worden minstens één keer per jaar uitgenodigd om een gratis een herhalingsdag bij te wonen. Bovendien kunnen Erkende Therapeuten gratis alle modules opnieuw volgen. Op het ogenblik dat de cursus SCMO uitgebreid zou worden met extra modules kunnen zij deze eveneens gratis bijwonen.

Ondanks het lage inschrijvingsgeld doen we er alles aan om onze cursisten en ex-cursisten goed "up-to-date" te houden. Volgens SCMO zijn de beste cursussen deze waarin u zich voortdurend gratis verder kunt in bijscholen!

Bovendien is deze lijst een vorm van reclame voor uzelf naar uw patiënten toe. Indien u dit wenst komen uw persoonlijke gegevens (adres, tel., specialisaties,...) online te staan waardoor de voorschrijvende artsen uw gegevens steeds bij de hand hebben. Tip: laat de artsen in uw buurt weten dat u deze cursus gevolgd hebt en dat u opgenomen bent in de lijst van Erkende Therapeuten.

 

7. Kan een module meerdere keren gevolgd worden?

Zoals hierboven beschreven: alle Erkende Therapeuten kunnen steeds één of meerdere modules gratis opnieuw volgen. Bovendien kunnen cursisten (die dus de 2 jaar nog niet hebben afgewerkt) eenzelfde module in een ander jaar een tweede keer volgen. Ook dt is volledig gratis.

 

8. Kan een module afzonderlijk gevolgd worden zonder de gehele cursus te volgen?

De modules kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden met uitzondering van de modules Kinesiologie, Kinesiotaping en Dynamic Taping.  Voor deze modules is net als voor alle andere het aantal plaatsen beperkt. Indien de vraag groter is dan het aanbod zal er een nieuwe data voorgesteld worden op voorwaarde dat er minstens 10 cursisten inschrijven voor deze nieuwe data. De meeste recente info kunt u steeds terugvinden op onze website. 

 

9. Wordt de cursus ook nog op andere plaatsen gegeven?

Alle modules worden op dezelfde locatie* georganiseerd. Enkel de workshop Dynamic Tape wordt op verschillende locaties over het hele land gegeven.

Vanaf 10 cursisten kan deze module zelfs op aanvraag op eender welke locatie doorgaan.

* Hotel Van der Valk Nazareth - zaal Lounge

Let op: vanaf september 2020 zullen alle modules van de cursus SCMO doorgaan op onze eigen locatie: Kon.Astridstraat 29 - 8210 Veldegem

 

 

Login Form

Volgende cursusdagen

Geen evenementen