Overzicht Sprekers 'Dag van de Kinesitherapie'

 

Demanet1   Dr. Demanet Kris

   Algemene Geneeskunde - Sportgeneeskunde

   Voorzitter Belgische Myopain Society Trigger & Voorzitter en docent opleiding Myofasciale Therapie  Trigger

 

   Dr. Demanet geniet sinds vele jaren naam en faam bij kinesitherapeuten, manueel therapeuten, osteopaten,.....

   dankzij zijn brede visie omtrent de multidisciplinaire aanpak en de arts-therapeut-relatie. Het stellen van een

   verfijnde diagnostiek, samen met een uitgebreid advies omtrent de behandelstrategie, levert Dr. Demanet telkens

   weer respect op vanuit het kinesitherapeutisch werkveld.

 

PRP - Platelet Rich Plasma Therapy - Vrijdag 6 september 19u00 - 20u00

Deze therapie wordt sinds enkele jaren succesvol toegepast bij allerhande peesletsels. In deze sessie leren we meer over bloedplaatjes, groeifactoren, lichaamseigen herstel,.... De verschillende toepassingsmogelijkheden komen aan bod, alsook de huidige resultaten en verwachtingen.

  

Carl1  Carl Coussement

  Kinesitherapeut - Osteopaat D.O. - Manueel Therapeut - MLDV

  Docent Myofasciale Therapie Trigger

  Docent Osteopathie College Sutherland NLD

  Mede begeleider Belgische Refs

  Begeleider van verschillende beroepsatleten

  Myofasciale Therapie - Vrijdag 6 september 14u00 - 15u30

 

Carl heeft een jarenlange ervaring als vaste docent Myofasciale Therapie in het team van Trigger vzw. Hij staat dagdagelijks in zijn praktijk Cura Salus te Oostnieuwkerke, waardoor hij als geen ander weet hoe belangrijk het is om up-to-date te zijn en te blijven om een kiné-praktijk optimaal te laten functioneren. Met zijn specialisaties als Osteopaat, Manueel Therapeut en Myofasciaal Therapeut kan hij zijn patiënten de best mogelijke resultaatgerichte behandelingen geven.

Myofasciale Therapie - MFT 

Wat is MFT? Wanneer en hoe kunnen we deze therapie gebruiken? Indicaties en contra-indicaties? Een overicht van de plaats van MFT binnen het kinesitherapeutische werk, aangevuld met praktijkvoorbeelden en praktische toepassingen.

Deze lezing is een must voor iedereen die interesse heeft in Myofasciale Therapie/Dry Needling of zelf al enige ervaring heeft in deze therapievorm. Dankzij de combinatie van theorie en praktische toepassingmogelijheden krijgt u de kans om MFT te leren kennen en/of uw kennis hieromtrent te verdiepen.

Jurn Depecker

jurn depecker    Kinesitherapeut - Osteopaat D.Oe. - Applied Kinesiology - Erkend Myofasciaal Therapeut BMST

    Docent SCMO - Certified Instructor Dynamic Tape Belgium - Instructor Coach Europe & UAE

 

    Dynamic Tape - Vrijdag 9u30 - 11u00 & Zaterdag 9u00 - 10u30

    Cervicalgieën en Hoofdpijn - Vrijdag 11u00 - 13u00

    Sportkinesitherapie - Zaterdag 14u30 - 15u30

 

 

Dynamic Tape

Dynamic Tape is niet alleen een nieuwe tape, maar vooral ook een nieuwe tapetechniek, een ware (r)evolutie in de moderne denkwijze over tapen. Het hoofddoel van Dynamic Tape, het biomechanische tapen, staat in schril contrast met de neurofysiologische werking van de klassieke kinesiotapes.

Het biomechanische werk, wat een tekortkoming is bij de klassieke Kinesiotapes, wordt 100% ingevuld door Dynamic Tape. Meer nog, alle neurofysiologische technieken van de klassieke kinesiotapes, kunnen volledig vervangen worden door Dynamic Tape maar dan eenvoudiger, met betere resultaten en sneller.  

M.a.w. Dynamic Tape is de enige tape die ons kan helpen in alle facetten van het kinesitherapeutische werkveld, zowel bij (professionele) atleten, patiënten met rug- en nekklachten, lymfedrainage, hoofdpijn, tenniselleboog, achillespeesontsteking,....

In deze infosessie krijgt u een overzicht van de verschilpunten tussen de klassieke kinesiotapes en deze revolutionaire biomechanische Dynamic Tape. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden wordt aangetoond waarom de klassieke kinesiotapes tekortschieten op biomechanisch vlak en waarom de neurofysiologische werking van Dynamic Tape zo veel beter is dan andere tapes.

Naast een korte theoretische uiteenzetting zal - afhankelijk van het aantal deelnemers - tijd vrijgemaakt worden om de theorie aan de praktijk te toetsen.

Cervicalgieën en Hoofdpijn

Bij een cervicalgie komt vaak het symptoom "Hoofdpijn" naar voren. Het is één van de meest voorkomende klachten die patiënten aanhalen bij de anamnese in het geval van klachten met betrekking tot de CWK. Wat kunnen we als therapeut daar uit leren? Wat kan de mogelijke oorzaak zijn? Is er een rechtstreekse link tussen het symptoom en de bevindingen na het onderzoek van de CWK?

In deze presentatie legt Jurn Depecker de link tussen het symptoom en de musculaire, structurele, of neurologische oorzaak. Deze linken komen naar voor via klassiek kinesitherapeutisch onderzoek. Tijdens deze presentatie wordt uitgelegd hoe we deze oorzaken kunnen diagnostiseren en behandelen.

 

Karel1Karel De Roo

Kinesitherapeut sinds 2002. Sinds 2014 is Karel 'student of movement' onder de Ido Portal methode.

Deze (bewegings)filosofie staat centraal in het leven van Karel en bijgevolg dus ook in de benadering van de

mensen die bij hem langskomen. De hoogste level van beweging is improvisatie. De manier hoe we als mens

door het leven gaan = improvisatie.

Binnen de methode worden isolated en integrated movement patterns gebruikt om allerlei vormen van beweging opnieuw vrij te maken. De redenen hiervoor kunnen heel uiteenlopend zijn; angsten, ééntonige bewegingskennis, kwetsuren, ...

Maar elke 'high level movement practice' moet steeds improvised movement bevatten!

www.karelderoo.com

Vrijdag 6 september van 14u00 tot 15u30 & van 16u00 tot 17u30

Zaterdag 7 september van 13u30 tot 15u00 & van 15u30 tot 17u00

Stijn Fincioen

Stijn kan terugblikken op een ruime ervaring als marathonloper en coach. In 2013 werd hij Vlaams én Belgisch Kampioen op de Marathon.

Andere successen: Derde plaats op het BeNeLux Kampioenschap Marathon in Eindhoven (2011 - PB 2u17'56"), tweede op het Europees Kampioenschap Masters in 2014 en vijfde op het WK Halve Marathon M35 in 2018

Ondertussen heeft Stijn enkele opmerkelijke diploma's op zak, waaronder Trainer A Atletiek Halve Fond / Fond. Deze kennis kan hij goed gebruiken in het begeleiden van z'n atleten in de WVA (waaronder Jimmy Bultinck, Benny Fischer & Loewis Kinget). Ook Europees Kampioen Koen Naert traint geregeld mee.

Als Kinesitherapeut, Osteopaat, Manueel Therapeut,... is het bijzonder interessant om ook van een ervaren loper & trainer nuttige info mee te krijgen over hoe we atleten kunnen bijsturen in hun revalidatie en op welke manier we functioneel en alternatief onze patiënten/atleten kunnen laten trainen.

Aquajogging en Eliptigo zijn slechts twee voorbeelden van aangepast trainen die in deze presentatie aan bod komen. Verder ook aandacht voor het hervatten van de looptraining na een blessure,

Functioneel en alternatief trainen - zaterdag 13u30 - 14u30

In de (top)sport gaat het niet alleen om trainen, maar vaak (en steeds meer) over blessurepreventie, Stijn Fincioen kan ondertussen ook een bijzonder mooi palmares als coach voorleggen, waardoor hij de ideale spreker is om vanuit zijn ervaring als atleet én coach zijn ideeën naar voor te brengen.

 

Jan Berx

Jan Berx   Jan Berx D.O., vervolledigde na z'n opleiding als kinesitherapeut, de cursussen in Manuele Therapie,   

   Orthopedische Geneeskunde, Totaaltherapie, Applied Kinesiology en Osteopathie. Later raakte hij geïnteresseerd 

   in het werk van Michael Nixon-Livy en gecharmeerd door de kracht, eenvoud en effectiviteit van NST, engageerde

   hij zich als officieel lesgever van de basiscursus voor de Benelux.

   NST - Zaterdag 7 september - 11u00-12u30

 

NST of Neurostructurele Integratie Therapie is een zeer krachtige en effectieve geavanceerde ‘body work’ techniek, die gebruikt kan worden bij multiple gezondheidsproblemen, zowel structureel, biochemisch als emotioneel. Toepasbaar op acute en chronische aandoeningen, gebruik makend van het autoregulatie systeem van het lichaam en dit op zachte, tijdsparende en veilige manier. De resultaten zijn langdurig corrigerend, zelfs voor de moeilijkste en chronische aandoeningen.

Specifieke manuele technieken worden toegepast in een welbepaalde volgorde over de wervelzuil, evenals het abdomen, de ledematen en de schedel. Deze technieken zijn dwars gericht over spiervezels, pezen, ligamenten of neurologische structuren en worden gebruikt met een variabele druk, terwijl het inlassen van welbepaalde rustpauzes het lichaam de tijd geeft om te reageren.

Mogelijke toepassingen:

• Cervicale-, dorsale-, lumbale- en bekkenproblemen
• Artrose, artritis en andere gewrichtsklachten
• Traumatische laesies
• Neuralgieën, cephalie
• Astma en andere respiratoire problemen
• Vruchtbaarheids, menstruatie en menopausale problemen
• Chronische vermoeidheid
• Depressie en andere emotionele pathologieën

• Een substantiële verbetering wordt vaak al bereikt na de eerste sessie, een langdurig effect wordt al bereikt na de 2° of 3° sessie.

Fatiha Attaeb - Psychotherapie - Zaterdag 16u00 - 17u30

Na haar studies LO, ging Fatiha aan de slag als leerkracht 'Algemene Vakken' in het bijzonder onderwijs. Therapeut2

De ervaring die ze daar opdeed kon ze optimaal gebruiken toen ze enige tijd later de taak van Leerlingenbegeleider op zich nam.

Op die manier kreeg ze veel te maken met de heel specifieke emotionele en psychische problemen waarmee jongeren te kampen hebben. Zo groeide haar interesse in kinder- en jongerenpsychologie, een studie die ze met succes afronde aan de Academie voor Integratieve Psychologie.

In 2018 beëindigde ze succesvol de 4-jarige opleiding tot psychotherapeute, niet alleen voor jongeren maar zeker en vast ook voor volwassenen, ouders en gezinnnen.  Fatiha runt sinds 2014 haar praktijk voor psychotherapie 'De Vlinder'.

Psychotherapie neemt een belangrijke plaats in in onze multidisciplinaire manier van werken bij onze (chronische) pijnpatiënt. We kunnen er niet om heen dat heel wat pijnklachten, vnl. nekpijn, hoofdpijn, rugklachten,... een emotionele factor in zich dragen. Daarom zijn deze klachten niet louter psychosomatisch, maar het emotionele heeft vaak een versterkende trigger op de pijnklacht.

Fatiha komt als psychotherapeute vaak - al dan niet na doorverwijzing - in contact met mensen met een uiteenlopend (pijn)klachtenpatroon. Het is haar taak om het emotionele evenwicht te herstellen om zo de overprikkeling vanuit deze hoek af te vlakken. Deze aanpak past volledig in de holistische benadering van onze patiënten waarin er dient gezocht te worden naar structureel-posturaal, musculair, visceraal, nutrioneel en emotioneel evenwicht.

Thomas Standaert

Thomas

  Master in de Kinesitherapie & Manama in de Musculoskeletale Revalidatiewetenschappen

  Cursist Emokinesiologie (2013)

  Lesgever in de functionele elektrotherapie (Compex)

  Clubkinesist bij KFC Evergem en KFCE Belzele

  Organisatie initiaties Fieldpower tennistraining 

  •   Lid van de Medische Raad Rieme

  Compex - Vrijdag 16u00 - 17u30

  

 

In de praktijk van Thomas staat een persoonlijke aanpak en een individuele behandeling centraal.

Hierbij combineert hij graag z'n werk in de praktijk met een gedreven training door de patiënt zelf. 

Als Manueel Therapeut laat hij zich vaak aanvullend ondersteunen door Winback, B.E.S.T. & Shockwave. Daarnaast is hij fan van oefentherapieën met de unieke Sensopro en Fieldpower.

Compex - Sensopro

De Compex is een hulpmiddel dat via electrostimulatie de patiënt in staat stelt een optimalere spiervezelrecrutering te bekomen dan bij volontaire spiercontracties. Ook wanneer actieve oefeningen nog niet mogelijk zijn, biedt de Compex de ideale ondersteuning in de spiertraining. Dit kan het geval zijn bij autogene inhibitie postoperatief, door een gebrek aan controle owv. chronische pijn of bij weinig lichaamsbesef. 

Door verschillende stroomvormen aan specifieke frequenties en een aangepaste timing te gebruiken, wordt een oefentherapie sessie veel efficiënter en kan consequenter gewerkt worden aan de gewenste spier(groep)en.

De patiënt voelt wanneer welke spier moet aangesproken worden en wat hiervan het effect is voor de oefening. 

 

Sofie Dejonckheere

Master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappenSofie

optie fysieke activiteit, fitness & gezondheid

Coach Beweegpunt Izegem i.s.m. Kinepunt Izegem

Sofie:" Ik wil mensen helpen bij het realiseren van hun einddoel door functionele bewegingsprogramma's op te stellen. Het is mijn doel om mensen te ondersteunen om gezond te leven en te bewegen. Ik krijg er voldoening van als de patiënten zich voldaan en tevreden voelen na een bewegingssessie."

 

Oefentherapie Knie & Voet - vrijdag & zaterdag in de voormiddag

Actieve workshop waarbij een volledig oefentraject uitgewerkt wordt in het kader van de revalidatie na een voet- en/of knietrauma. De nadruk zal gelegd worden op de sport- en of werkhervatting, en dit van bij het begin van de revalidatie t.e.m. het volledige herstel. In deze workshop zal gebruikt gemaakt worden van klein oefenmateriaal dat ter beschikking gesteld zal worden door ALL PRODUCTS.

 

Foamrolling - vrijdag & zaterdag in de voormiddag

Iedereen kent hem wel, de foam roller. Velen rollen ermee, maar gebruik je hem wel op de juiste manier en wat zijn de effecten van foam rolling voor, tijdens en na een training?  Dit alles leer je in deze basis workshop foam rolling alsook de  basisprincipes van foam rolling toepassen op de 6 key areas van het menselijk lichaam. Tijdens de workshop is er aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing van de effecten van Self Myofascial Release (SMR) en worden er een aantal foam rolling technieken aangeleerd.

 

Dr. Paul Gunst

gunst paul

    Orthopedist AZ Delta Roeselare - Torhout - Menen

    Specialisaties Knie & Heup

    

    Jumpersknee - Zaterdag 7 september - 17u30 - 18u30

 

 

Tijdens deze presentatie neemt Dr. Paul Gunst ons mee in de etiologie, de biomechanica en de mogelijke behandelingstechnieken zowel preventief als curatief. We krijgen een overzicht van de mogelijke oorzaken (sporing patella, iliumprobleem, ....) en hoe we als kinesitherapeut/osteopaat/manueel therapeut hier voor een mogelijke oplossing kunnen zorgen.

Na de presentatie van Dr. Paul Gunst, komen verschillende andere sprekers opnieuw aan bod om hun kijk op deze pathologie mee te geven en welke behandelingen zij voorzien bij een dergelijke casus.

Tot slot nemen we uiteraard de tijd om in te gaan op jullie vragen omtrent dit onderwerp.

 

Alle info m.b.t. PQK kan u hier terugvinden.

 

 

Login Form

Volgende cursusdagen

Geen evenementen